Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden en beschrijven we tevens specifieke aanvullende voorwaarden over de samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de Portfolio App. Deze specifieke voorwaarden zijn hieronder beschreven en zo transparant en helder mogelijk.

Voor de algemene voorwaarde zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten de NLdigital voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Met één correctie binnen hoofdstuk 3.1, namelijk:

  • Genoemde prijzen op de website en in de overeenkomsten zijn inclusief BTW.

Definities

Wanneer wij spreken over een schooljaar gaan we uit van de wettelijk vastgestelde schoolvakanties van einde zomervakantie t/m start zomervakantie.

Als we het hebben over de onderwijsinstelling die de Portfolio App wilt gebruiken, praten we over een afnemer.

Aansprakelijkheid

Portfolio App kan niet aansprakelijk worden gesteld door de afnemer voor vermissing, schade of diefstal aan devices wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Portfolio App.

De Portfolio App is een leermiddel om het onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. De onderwijsinstelling en betrokken medewerkers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de wijze waarop de Portfolio App wordt ingezet in de les.

Betaling en opzegtermijn

Kennismakingsaanbieding; facturatie vindt plaats nadat de Product- en Dienstenovereenkomst ondertekend retour wordt gestuurd naar info@portfolioapp.nl

Voor de overeenkomsten buiten de kennismakingsaanbieding vindt facturatie plaats na het aanleveren van de leerling-/accountgegevens. Het aantal leerlingen bepalen de uiteindelijk prijs conform onze prijzenstaffel.

Privacy

Het waarborgen en naleven van de privacy staat hoog in het vaandel. We zijn dan ook aangesloten bij het privacy convenant onderwijs (www.privacyconvenant.nl) en handelen volgens de standaard verwerkersovereenkomst 3.0. 

Het privacybeleid zoals beschreven op de website zal in combinatie met de ondertekende verwerkersovereenkomst bindend zijn.