Bij goed onderwijs draait het om veel meer dan alleen een diploma. Het gaat om persoonlijke groei en het ontwikkelen van vaardigheden waar de leerling de rest van zijn leven mee vooruit kan. Binnen het onderwijs in Nederland zien we steeds meer onderwijsvormen op maat en aandacht voor specifieke behoeftes en wensen van elke leerling. Er is vraag naar een digitaal portfolio voor het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen krijgen hierdoor meer eigen verantwoordelijkheid en regie op hun eigen leerproces. En het geeft ruimte en ontwikkelmogelijkheden voor elke individu met passende hulp van de coachende docent. Door die persoonlijke benadering wordt elke leerling uitgedaagd om gemotiveerder te leren. 

Jouw digitale portfolio letterlijk in je broekzak!

Sjors Elsinghorst, Portfolio App

Maar hoe stimuleer je leerlingen tot reflectie op hun eigen leerproces? En hoe sluit je als onderwijsinstelling aan op ‘een leven lang leren’ en persoonlijke ontwikkeling van jouw leerlingen? Een goed digitaal portfolio wordt steeds vaker ingezet voor het bevorderen van zelfregulerend leren. Want het bijhouden en zichtbaar maken van leerontwikkelingen leidt tot hogere en betere leeropbrengsten.

Portfolio App: het digitaal portfolio
voor het Voorgezet Onderwijs

Met de Portfolio App heeft elke leerling een persoonlijk digitaal ontwikkelportfolio letterlijk in zijn broekzak. In het flexibel in te richten portfolio legt de leerling op eenvoudige wijze het leerproces vast en maakt dit inzichtelijk door bijvoorbeeld het maken van foto’s, video’s en zelfreflecties. De leerling kan vanuit geïntegreerde rubrics werken aan zijn vaardigheden en competenties. De Portfolio App is beschikbaar op ieder device en op maat ingericht voor elke onderwijsinstelling. De digitale omgeving stimuleert de leerling om eigenaar van zijn eigen leerproces. Voor nu en in de toekomst.

De flexibiliteit van het digitale platform voor het Voortgezet Onderwijs maakt het mogelijk dat alle vakken gemakkelijk kunnen aansluiten. Portfolio App is daarmee onderwijs breed inzetbaar. Of het nou vakoverstijgende opdrachten, loopbaan-gerelateerde projecten of vakspecifieke ontwikkelingen betreft, de digitale omgeving van Portfolio App daagt uit en stimuleert leerlingen gemotiveerder te leren. Wil jouw school breder inzetten op maatwerk voor leerlingen? Wil je docenten meer ontwikkelruimte bieden, de werkdruk verlichten en inzetten op coachende begeleidingsvormen? Ontdek dan hoe Portfolio App jouw leerlingen uitdaagt om gemotiveerder te leren!

Waarom Portfolio App voor het Voortgezet Onderwijs?

  • Geef de leerling regie op het eigen leerproces
  • Daag leerlingen uit gemotiveerder te leren
  • Zichtbaar en betekenisvol leren; bouwen aan een toekomstbestendig portfolio
  • Leerlinggestuurd: gericht op autonomie van de leerling
  • Flexibel en op maat voor elke onderwijsinstelling
  • Hoge gebruikersvriendelijkheid & onderwijs breed inzetbaar
  • Vaardigheden koppelen aan activiteiten & rubrics
  • Direct inzetbaar en op elk device beschikbaar voor elke student én docent

Wil jij de regie over jouw eigen leerproces?

Het opbouwen van een portfolio helpt jou bij aantonen van ontwikkeling en groei over een lange periode. Het maakt inzichtelijk waar je op dat moment staat binnen bijvoorbeeld een specifiek vak. Het geeft jou grip op de ontwikkeling van jouw eigen vaardigheden. Het gevoel van eigenaarschap vergroot de intrinsieke motivatie om te bouwen aan een persoonlijk ontwikkelportfolio. Hierdoor ben je meer betrokken bij jouw eigen leerproces. Dat maakt jouw digitale portfolio interessant voor zowel het onderwijs dat je nu volgt, tijdens je stages en voor later op de arbeidsmarkt.

Vertel mij meer

Ontdek hoe docenten Portfolio App ervaren

Steeds meer onderwijsinstellingen onderschrijven de kracht van de coachende rol van docenten. Dit betekent dat er meer gekozen wordt voor leerlinggestuurd onderwijs. Enerzijds vraagt dit om een goede balans tussen leerling -en docentsturing; het is van belang dat leerlingen voldoende eigen verantwoordelijkheid krijgen bij het leerproces. Anderzijds hebben zij voldoende ondersteuning van docenten nodig om de benodigde leerstrategieën onder de knie te krijgen. De Portfolio App is ontwikkelt voor leerling én docent; een digitaal gepersonaliseerde omgeving die alle leerling-gestuurde processen optimaal ondersteunt. Het is hét digitaal portfolio in het Voortgezet Onderwijs.

Ontdek de Portfolio App