Plezier in leren, plezier in een leven lang leren

Als docent wil je geraakt worden door de leergierigheid van leerlingen. Het educatieve moment, in welke vorm dan ook, blijft bijzonder. Je wilt dat jouw leerlingen hun leergierigheid behouden, nieuwsgierig blijven en steeds weer plezier in het leren ervaren. Portfolio App maakt het leren leren leuker, toegankelijker en stelt de leerling voorop in zijn persoonlijke ontwikkeling. In een overzichtelijke digitale omgeving vult elk portfolio zich met opdrachten, ervaringen en wordt er gewerkt aan vaardigheden. De leerling kan door middel van video’s, foto’s en of tekst een eigen database aan leerervaringen en ontwikkelingen creëren. Bovendien maak je met de app het leren en leerproces eenvoudig zichtbaar; de presentatie module en een persoonlijk dashboard laten zien waar de leerling op dat moment in zijn ontwikkeling staat.

Stel je eigen doelen

In de huidige tijd laat je met een CV, je werkervaring en diploma’s zien dat je specifieke ervaring hebt opgedaan. Je laat zien dat je over de geschikte vaardigheden beschikt om bijvoorbeeld naar een bepaalde vervolgopleiding te gaan. Met de Portfolio App gaan we hierin een stap verder. Binnen de flexibele digitale omgeving werk je aan een leven lang leren en bouw je aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Je kunt laten zien welke vaardigheden je beheerst. En je kan laten zien hoe je daar bent gekomen, welke wegen je hebt bewandelt. Maar ook wat je er allemaal voor hebt moeten doen en ook wat je hebt gelaten om jouw persoonlijke doelen te halen.

Een leven lang leren met de Portfolio App

  • Stimuleren zelfregulatievaardigheden

  • Regie bij de leerling

  • Opbouw van persoonlijke leeropbrengsten, ervaringen & ontwikkelingen

  • Toekomstbestendig portfolio

  • Eenvoudig presenteren van persoonlijke ontwikkelingen

  • De weg naar maatwerk in het onderwijs

Portfolio App inzetten voor een leven lang leren?

“Met de app stellen we leerlingen in staat een eigen dossier op te bouwen die ze kunnen meenemen na het behalen van hun diploma. Portfolio app gaat daarmee over de spreekwoordelijke schoolmuren heen. Je geeft de regie aan jouw leerlingen om te werken aan persoonlijke (leerdoelen), vaardigheden en ambities.”

Bronnen

  1.  Classroom Applications of Research on Self-Regulated Learning. Educational Psychologist. 36 (2), 89-101. Paris, Scott G.; Paris, Alison H. (June 2001).