Hoe stimuleer je motivatie bij leerlingen? Deze vraag houdt ons bezig, misschien jou ook wel. Bij ons ligt de uitdaging in de ontwikkeling van een inzichtelijk digitaal portfolio. Maar we geven daarin ook ruim aandacht aan de wensen van de leerling én docent. Want een speelveld waarin leerlingen constant in ontwikkeling zijn, vraagt om een digitaal portfolio waarin zij zelf invloed en regie hebben op hun eigen ontwikkelproces. We kunnen ons voorstellen dat dit onderwerp niet alleen bij ons regelmatig de revue passeert. Want gemotiveerde leerlingen, leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn, presteren beter en zijn wendbaarder in veranderingen. Als docent wil je weten; hoe motiveer ik leerlingen? En hoe stimuleer ik motiverend leren? En speel ik gericht in op de de basisbehoeftes competentie, autonomie en relatie?

Leren vanuit motivatie met de Portfolio App

Leren vanuit motivatie gebeurt niet zomaar. Aan de ene kant wil je dat leerlingen zelf gemotiveerd raken om te leren. Aan de andere kant zie je dat leerlingen niet zomaar gemotiveerd blijven om gefocust aan een taak te werken. Het continuüm van zelfdeterminatie speelt hierin een belangrijke rol. Want gedrag is intrinsiek gemotiveerd als het van binnenuit komt; de voldoening ligt in het gedrag zelf. Extrinsieke motivatie komt van buitenaf, het gedrag is gericht op een externe consequentie zoals een beoordeling of goedkeuring. Uit vele analyses blijkt dat de intrinsieke motivatie over het algemeen afneemt bij verwachting van extrinsieke ‘tastbare’ beloning zoals een beoordeling, en dat deze toeneemt bij verbale beloning zoals positieve feedback. Voor de ontwikkeling van het digitale portfolio is dit een belangrijk uitgangspunt; met de Portfolio App stel je de leerling echt in staat om waarderende feedback te ontvangen. Je speelt als docent en onderwijsinstelling gericht in op leren vanuit motivatie.

Motiverend leren: eigenaarschap bij de leerling

Ook speelt motiverend leren hierin een cruciale rol; de kans dat je slaagt om de opdracht of taak te behalen neemt toe. De Portfolio App sluit aan op de vraag vanuit de leerlingen en verhoogt het eigenaarschap in zijn eigen leerproces. Daarnaast wordt hij uitgedaagd aan taken te werken of competenties te verbeteren in een omgeving die is gestoeld is op motiverend leren, zoals bijvoorbeeld het geven van positieve feedback. Voor leerlingen is het portfolio altijd beschikbaar. Het is een vertrouwde basis waar ze op kunnen terugvallen en direct inzicht hebben op hun eigen voortgang binnen bijvoorbeeld een bepaald vak. Voor docenten maakt het de persoonlijke leeropbrengsten van elke leerling inzichtelijk. Als docent ben je hierdoor beter in staat beter om in te spelen op de motivatie en drijfveren van iedere leerling.

Hoe motiveer ik leerlingen?

Wist je dat de intrinsieke motivatie van leerlingen en uitdagend onderwijs een grote rol speelt bij het behalen van betere schoolresultaten? Want zelfregulatie bij leerlingen gebeurd niet zomaar. En daarbij komt dat motivatie, aandacht voor de leerling en plezier in het leren van belang zijn in het leerproces. Meer zelfregulatie kan helpen om de motivatie te verhogen. Daarnaast neemt de rol van de docent, de coachende rol, een belangrijke plaats in bij het motiveren van leerlingen. Leraren kunnen de motivatie en daarbij zelfregulering stimuleren bij leerlingen, met de juiste balans in structuur en ruimte. De Portfolio App biedt die structuur en ruimte. De flexibele in te richten omgeving is op alle niveaus van steun, sturing en inspiratie inzetbaar die je als docent aan jouw leerlingen wil geven.

Motivatietheorie & de Portfolio App

Binnen de Portfolio App heb je als docent een faciliterende tool die uitstekend kan ondersteunen in de basisbehoeftes competenties, autonomie van de leerlingen en relaties. We geven graag een paar korte (praktijk)voorbeelden. Als je geïnteresseerd ben in dit thema, lees dan vooral onze blog: ‘Kun je motivatie eigenlijk wel meten?’

Competentie

 • Elke leerling heeft zijn eigen leerpad
 • 0-metingen en persoonlijke leerdoelen
 • Werken vanuit succescriteria (rubrics)
 • Formatieve interventies & betekenisvolle opdrachten

Autonomie

 • Digitaal portfolio: altijd en overal beschikbaar
 • Invloed op het eigen leerproces
 • Eigen keuzes maken door bijvoorbeeld specifieke leerroutes en interesses

Relatie

 • De school en de docent in zijn handelen staat centraal
 • Een veilige omgeving waar de leerling fouten mag en kan maken
 • Leerling ervaart meer ruimte om (extra) hulp te zoeken – lage drempel
 • Hoe motiveer ik leerlingen: beter inspelen op ontwikkelingen en drijfveren van leerlingen