De uitdaging die ‘betekenisvol leren’ heet

Als docent en onderwijsinstelling wil je er alles aan doen om het zo betekenisvol mogelijk te maken. Want het leren zichtbaar maken draagt bij aan betekenisvol leren voor leerlingen. Wanneer een leerling kan zien waar hij staat, waar hij heen kan en wat zijn volgende stappen zijn, krijgt het leren écht betekenis. De intrinsieke motivatie zal toenemen wanneer de doelen en taken voor de leerling helder en zichtbaar zijn. Hierin gaat leren verder dan leren voor een cijfer; omdat leerlingen weten waar ze naar toe werken en wat de bijbehorende doelen zijn, maak je ze eigenaar van hun eigen leerproces.

Leerlingen leren door iets te leren

Hoe leer jij je leerlingen effectief leren? Denk hierbij aan hoe je bepaalde stof aanbiedt of hoe en op welke manier je feedback geeft. En kies je er bijvoorbeeld voor om leerstrategieën expliciet aan te leren? Betekenisvol leren mogelijk maken in het Voortgezet Onderwijs kan op veel verschillende manieren. Binnen de omgeving van de Portfolio App zijn de mogelijkheden hierin onbeperkt; je werkt aan effectief leren met feedback en zelfreflectie die voor jouw leerlingen betekenisvoller is. De leerresultaten worden inzichtelijk gemaakt voor jou en de leerlingen en brengen groei op korte en lange termijn begrijpelijk in beeld.

Betekenisvol leren mogelijk maken? Zo doe je dat

Binnen de Portfolio App zijn er verschillende mogelijkheden om leren zichtbaar te maken. Zo kan je foto’s en video’s toevoegen maar een leerling kan ook zichzelf waarderen aan de hand van de verschillende succescriteria binnen een rubric. Vanuit het gebruikersvriendelijke dashboard heeft de leerling continu (in)zicht op zijn eigen voortgang in het leerproces. De app stelt jou als coachende docent in staat aan te sturen op opbouwende feedback waarmee je de leerling als het ware aanzet tot ‘detectivewerk’. Het digitale portfolio van de Portfolio App is hierin heel flexibel, groeit met de leerling mee en kan zelfs tot op de arbeidsmarkt meebewegen. Wij denken graag met je mee in de ontwikkeling van de omgeving die het leren voor jouw leerlingen zichtbaar maakt.

Luistertip