Levensecht leren in het MBO: passend onderwijzen en maatwerk

Als je kiest voor levensecht leren in het MBO dan kijk je bewust naar de wijze waarop studenten kennis maken met het bedrijfsleven en arbeidsmarkt. Bij Levensecht leren worden levensechte situaties op school gecreëerd, waarin studenten kunt leren en oefenen met opdrachten gegeven vanuit de praktijk. Vormen van passend onderwijzen en zelfs maatwerk sluiten hier naadloos op aan. Waarom? Inspelen op de vraag vanuit het bedrijfsleven en marktontwikkelingen maakt dat studenten hun (beroeps)leven lang kunnen leren. Je houdt rekening met het feit dat elke student anders leert, binnen zijn of haar mogelijkheden. Docenten nemen hierin meer de rol als coach aan. De Portfolio App speelt in op die coachende rol van docenten; de denkstappen van studenten worden inzichtelijk gemaakt. Hierin staat vooral het proces (de weg er naartoe) in de spotlights.

De student anno 2025 is een ondernemende student

En wil zicht hebben op zijn voortgang. Hij beweegt binnen zijn eigen mogelijkheden in de beroepskolom. Op zijn ontdekkingstocht vult hij een digitaal portfolio in de Portfolio App met persoonlijke ontwikkelingen, succesmomenten, doelen en ambities. Een belangrijke rol is weggelegd voor digitalisering van het leerproces en zijn persoonlijke denkstappen. Op verschillende speerpunten speelt de Portfolio App in op de trends en ontwikkelingen in het huidige én toekomstige MBO landschap. De student, zijn ontwikkeling en regie op het eigen leerproces neemt nieuwe vormen aan:

  • Het regisseren van je eigen leven lang leren is een ‘must’
  • Studenten worden bij het vullen van hun persoonlijke portfolio voorbereid op de toekomstige en dynamische arbeidsmarkt
  • Binnen een leven lang leren speelt levensecht leren een belangrijke rol in het MBO, zoals nauwe samenwerkingen met- en opdrachten vanuit het bedrijfsleven
  • Doorlopende leerlijnen maken het efficiënter voor de student om zich binnen de beroepskolom te ontwikkelen (vmbo-mbo-hbo)
  • De opkomst van een Eigen Dossier; een digitaal dossier waarin een student of werkende alle leer- en ontwikkelopbrengsten die hij gedurende zijn loopbaan opdoet, kan onderbrengen, beheren en delen

Diep leren = betekenisvol leren

Levensechte opdrachten en goede begeleiding bevorderen ‘diep leren’ bij studenten. Het bereidt studenten zo goed mogelijk voor op hun toekomst en maakt ze wendbaarder in de steeds veranderde arbeidsmarkt. Ook de ontwikkelingen in de samenleving en het onderwijs staan niet stil. Dat maakt dat we nog niet kunnen voorspellen welke beroepen er over tien jaar zullen zijn. De eisen die aan beroepsoefenaars en de huidige MBO studenten worden gesteld, wijzigen en breiden zich uit. De 21e eeuw vraagt om andere en nieuwe beroepsvaardigheden. Daarbij komt dat studenten anno nu anders leren en niet alleen binnen de muren van een schoolgebouw of bedrijf.

‘Diep leren wordt ook wel gedefinieerd als betekenisvol leren. Leren waarbij de leerling nieuwe kennis en vaardigheden bewust integreert in de kennis en vaardigheden die hij/zij al heeft (Novak, 2002)’ 

Levensecht onderwijs en de Portfolio App

‘De student van de toekomst…’

Levensecht leren in het MBO & de Portfolio App

  • Elke leerling heeft een persoonlijk digitaal portfolio letterlijk in zijn broekzak
  • De leerling kan vanuit geïntegreerde rubrics werken aan vaardigheden en competenties
  • Integratie met levensechte opdrachten mogelijk; een leerling kan leeropbrengsten letterlijk uploaden in de vorm van video, vlog, foto of een verhaal
  • Peercoaching & 360 graden feedback
  • Bevordert formatief handelen – leerdoelen en succescriteria: waar sta ik of hoe kom ik daar?