De Portfolio App is een digitaal portfolio waarbinnen de leerresultaten van de leerling inzichtelijk worden gemaakt en bewaard worden gedurende de schoolloopbaan van de leerling. De leerling leert de eigen beginsituatie in te schatten, doelen te stellen, de resultaten van het geleerde inzichtelijk te maken en te reflecteren (zelfregulatievaardigheden).

Met de Portfolio App draait niet alles om een eindcijfer, maar gaat het om het leerproces. Zo wordt de leerling ondersteund bij formatieve vragen als: Waar sta ik nu? Waar wil of moet ik naartoe en wat is dan mijn volgende stap?

De leerling heeft tevens een tool in handen die het leren betekenisvol maakt en de docent ondersteunt bij het leveren van maatwerk.

Kennismakingsaanbod

Graag bieden wij alle onderwijsinstellingen in Nederland en België de kans hun maatwerk portfolio in te richten. Tegen een vergoeding van € 395,- per docent kun je gedurende een traject van één schooljaar met 3 klassen de omgeving naar eigen hand zetten en ontdekken.

Lees hier meer informatie over het kennismakingsaanbod of neem contact met ons op.

Zichtbaar leren

Door het leren zichtbaar te maken voor de leerling en docent, krijgt het leren betekenis en wordt het tastbaar. Zichtbaar leren is een belangrijk element voor het formatief handelen. Doordat de leerling middels de Portfolio App steeds de focus legt op het zichtbaar maken van leren, kan je als docent concrete onderwijsinterventies toepassen op wat de leerling nodig heeft. Met behulp van de Portfolio App maakt de leerling continu het leren zichtbaar. De Portfolio App biedt dan ook een doorlopende rapportage over het leerproces voor leerling, docent en ouders. De gegevens blijven bewaard zodat specifieke interventies over korte en lange termijn ingezet kunnen worden.

 • Privé
 • In projectgroepen
 • In de klas
 • Gedeeld

Zelfregulatie

Wanneer we leerlingen meer regie willen geven over het eigen leerproces, zal er aandacht uit moeten gaan naar het ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden. Met een persoonlijk digitaal ontwikkel portfolio bieden we een duidelijk raamwerk om de leerlingen te ondersteunen bij het in handen nemen van het eigen leerproces. Zo kan de leerling in het portfolio actief aan de slag met het stellen van overzichtelijke leerdoelen en reflecteren op leerprocessen.

 • Privé
 • In projectgroepen
 • In de klas
 • Gedeeld

Formatief handelen

Middels de Portfolio App heb je een tool in handen om formatief handelen structureel te implementeren in je onderwijs. De leerling zal in de Portfolio App consequent bezig zijn met formatieve vragen als; Waar sta ik nu? Waar wil of moet ik naartoe? En wat is mijn volgende stap? De docent monitort en bepaalt vanuit de uitkomsten in de docentenomgeving de onderwijsinterventies. Je kunt op deze wijze voor de les of zelfs tijdens de les gebruik maken van het portfolio en je didactiek hierop aanpassen.

 • 360 graden feedback
 • 1-op-1 feedback
 • Doelen stellen
 • Persoonlijke notities

Maatwerk

Het portfolio is uitermate geschikt om maatwerk te leveren. Middels een persoonlijk portfolio kan de leerling zijn eigen leerpad doorlopen. De leerling kan zelf eigenaar worden van zijn eigen leerproces en krijgt daarmee meer autonomie in handen. De school kan modules toevoegen en onderwijs op maat inrichten.

Identiteit

Het ontwikkelen van een eigen identiteit blijkt tot op de dag van vandaag erg belangrijk. Wie ben ik, wie wil ik zijn en wat is mijn rol in deze samenleving. De leerling kan met met het portfolio ontdekken waar zijn interesses liggen en waar hij of zij goed in is. Wij zien het portfolio dan ook als het nieuwe curriculum vitae.

Reeds enthousiaste scholen

Nieuwsgierig naar meer informatie?

Laat hier jouw gegevens achter en wij nemen graag contact met je op.