Als coachende docent wil je de leerling eigenaar maken van hun eigen leerproces en leerlingen uitdagen om plannen te maken. Maar ook aandacht geven aan persoonlijke ontwikkeling en groei zodat zij gestelde leerdoelen kunnen behalen. Als je kiest voor ontwikkelgericht leren in het onderwijs dan kies je er bewust voor om in te gaan op de diversiteit van je leerlingen. Met de Portfolio App heb je de mogelijkheid om iedere leerling, vanaf de start, een eigen persoonlijk digitaal portfolio te bieden. Een gebruikersvriendelijke omgeving waarin zij op hun eigen tempo en volgens eigen groeimogelijkheden kunnen ontwikkelen. Want iedereen heeft de potentie in zich om zichzelf te ontwikkelen en meer autonomie te krijgen in het eigen leerproces.

Ontwikkelgericht leren als doel

Bij ontwikkelgericht leren komt de focus veel meer op ontwikkeling van de individuele student en begeleiding- en coaching vaardigheden van de docent te liggen. Voorop staat een onderwijsprogramma die leerlingen uitdaagt te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zo zijn belangrijke rollen weggelegd voor motivatie, behoeften en tempo waarop een leerling zich ontwikkeld. Ontwikkelgericht onderwijs richt zich hiermee op ontwikkelpatronen. Met die elementen in gedachten gaan we terug naar de essentie van het onderwijs: het begeleiden van leerlingen in hun onderwijsbehoeften en persoonlijke ontwikkeling. In de digitale omgeving van de Portfolio App is er volop ruimte om aandacht te geven aan ontwikkelgericht leren van jouw leerlingen. Waardoor je durft vooruit te denken en het niveau en tempo van elke leerling kunt erkennen. Wij geven de docent als kennisdrager een coachende positie. De Portfolio App biedt leerlingen een ontwikkelpodium: een eigen omgeving waar de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit kan plaatsvinden.

Werk jij aan ontwikkelgericht leren?

Lees hier hoe Dirkjan van den Berg, Geschiedenisdocent VO, met de inzet van de Portfolio App vormgeeft aan formatief handelen in de praktijk.

‘De leerling staat in de app centraal, zo simpel is het. Je kan er echt iets van maken wat van de leerling is en wat hij of zij kan meenemen in zijn verdere leerjaar, over studiejaren heen en het vervolg in de loopbaan. Want zelfs na school kan de app meebewegen en meegroeien, ook op de arbeidsmarkt. Ik denk dat daar ook de kracht ligt van deze persoonlijke online omgeving. Het biedt zoveel mogelijkheden om de loopbaan van studenten persoonlijk en inzichtelijk te maken.’

De toekomst van ontwikkelgericht leren

Met de Portfolio app heb je een faciliterende tool die ontwikkelgericht onderwijs betekenisvol maakt. Voor nu en in de toekomst. De vraag naar een eigen dossier, een persoonlijk portfolio waarin je eigen ontwikkelingen kunt volgen neemt toe en meegroeit tot aan de arbeidsmarkt. Je ziet direct wat goed gaat en waar nog groeimogelijkheden zijn. Scholen en docenten kunnen vanuit de flexibele opzet van de app interventies organiseren die zorgen voor maatwerk of persoonlijk leren. Dit maakt het leren levensecht en draagt bij aan de zelfregulatievaardigheden van de leerling. 

Bronnen

  1.  Classroom Applications of Research on Self-Regulated Learning. Educational Psychologist. 36 (2), 89-101. Paris, Scott G.; Paris, Alison H. (June 2001).