Om het maximale uit een leerling te kunnen halen, ben je als onderwijsorganisatie verantwoordelijk om het leerproces zo optimaal mogelijk te faciliteren. Betekenisvol leren heeft de toekomst; dit onderstreept onze visie op leren. Eén die een duidelijke structuur aanbiedt en maatwerk levert per leerling. Een leven lang leren draagt bij aan het ontwikkelen van een eigen identiteit.

Hoe zorg je nou dat die ruimte ontstaat voor de leerling om een eigen identiteit te ontwikkelen? Met de Portfolio App werk je aan effectief leren. Daarin leggen we een directe link tussen de verschillende vormen van motivatie, waarbij autonomie, competentie en relatie zeer bepalende factoren zijn voor succesvol leren. Dit benadrukt onze visie op leren; betekenisvol leren mogelijk maken. Met het digitale portfolio spelen we naast de basisbehoeften en het leren zichtbaar maken in op formatief handelen en zelfregulerend leren. Want elke leerling kan binnen zijn mogelijkheden talenten ontdekken en ontplooien.

De zelfregulerende leerling

Zelfregulatie in de klas vraagt om context en een omgeving die zelfregulatie bij leerlingen mogelijk maakt. Zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie en waarbij rekening wordt gehouden met de eigen capaciteiten. Om het eigenaarschap van leerlingen te versterken kun je onder meer de motivatie, betrokkenheid, zelfsturing en metacognitieve vaardigheden bevorderen. Deze laatste twee horen bij de cognitieve processen; ook wel de executieve functies genoemd. Vanuit hun motivatie en betrokkenheid vormt de leerling een aantal leerdoelen en ontstaat de drive om vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Zelfregulerende leerlingen zetten doelbewust bepaalde leerstrategieën in om hun leren te vergemakkelijken en hun leerprestaties te verbeteren. Binnen de omgeving van de Portfolio App kunnen leerlingen verschillende leerstrategieën flexibel inzetten.

Zelfregulatie en leerdoelen

Het stellen van leerdoelen en zelfsturing doet leerlingen inzien dat zij de controle kunnen nemen over hun eigen leerproces. De Portfolio App draagt bij aan het gevoel van autonomie van de leerling, draagt bij aan hun gevoel vertrouwen in het eigen kunnen. Want hoe groter het gevoel van zelfvertrouwen in het eigen kunnen is, hoe groter de betrokkenheid bij het leerproces is.

“Citaat Sjors over zelfregulatie en de Portfolio App”. 

Een holistische aanpak

Binnen Portfolio App denken wij vanuit een holistische gedachten, dat betekent voor ons dat binnen een leerproces alles in verbinding staat met elkaar. Je leert nooit één ding of bepaalde specifieke vaardigheden. Want leren gaat 9 van de 10 keer gepaard met anderen om je heen, verschillende omgevingen en gezien vanuit verschillende relaties. Je ontwikkelt nooit één vaardigheid, maar altijd meerdere. Kortom, holistisch denken en transfers maken tussen vaardigheden en vakgebieden is wat ons betreft essentieel voor een optimaal leerklimaat. Hoe creëer jij een optimaal leerklimaat voor jouw leerlingen?

Onze visie op leren: hoe werkt dat in de Portfolio App?

Wij zijn benieuwd naar jouw visie op leren! Lees hier de ervaringen van … met de Portfolio App.

‘…Dit is waarom ik heb gekozen voor de Portfolio App in mijn lessen.’

Lees hier het interview met …

Bronnen

  1.  Classroom Applications of Research on Self-Regulated Learning. Educational Psychologist. 36 (2), 89-101. Paris, Scott G.; Paris, Alison H. (June 2001).