Speerpunten en de PA

Praktisch: wat is er mogelijk in de Portfolio App?

  • Startdocumenten
  • Afspraken
  • Terugkom dagen
  • Wekelijkse reflectie
  • Tussentijdse beoordelingen
  • Eindbeoordeling
  • Internationale stages

Softskills meetbaar maken? Ontdek hoe jouw leerlingen de regie op hun leerproces nemen in de Portfolio App.

"Aandacht hebben en geven aan de soft skills van leerlingen is soms best een uitdaging", vertelt.... van het ... College.

Stages in het MBO

De digitale portfolio-omgeving is flexibel en kan binnen de statistiek module groei per vaardigheid inzichtelijk maken. Hierdoor krijg je in beeld hoe ver de leerling in zijn leerproces of opdracht is, afgestemd op de leermogelijkheden. Je brengt naar voren wat de ontwikkeling is per specifieke vaardigheid en draagt direct bij aan de autonomie en motivatie van leerlingen. En je kunt op deze manier een betere inschatting maken van wat de leerling wil en kan bereiken op basis van zijn persoonlijke vaardigheden.

Bronnen