In de Portfolio App kun je vaardigheden van de leerling koppelen aan activiteiten of specifieke onderdelen binnen het digitale portfolio. Door deze koppeling leg je de nadruk op een vaardigheid binnen een leerproces. Buiten het feit dat je nooit maar één vaardigheid tegelijk leert, kun je in de Portfolio App wel de nadruk leggen op een bepaalde vaardigheid of competentie binnen een leerproces. Vakvaardigheden, algemene vaardigheden én persoonlijke vaardigheden van de leerling nemen een belangrijke plek in binnen het portfolio. Want bij de ontwikkeling van de leerling gaat het om veel meer dan alleen cijfers.

Zet jij de leerling in zijn kracht? Omgaan met vaardigheden van de leerling

Sta jij wel eens stil bij de vaardigheden van een leerling die ze goed voorbereiden op de maatschappij? En hoe jij de softskills van leerlingen, zijn brede vaardigheden, inzichtelijk maakt? Wist je dat je doordat je het inzichtelijk maakt, zij veel beter in staat zijn om te laten zien wat ze in zich hebben? Want vaardigheden zoals focus, veerkracht of bijvoorbeeld presenteren, ontwikkelen leerlingen vooral in relatie met andere leerlingen. Met de docent als coach aan zijn zijde in de Portfolio app, leert en durft hij meer verantwoordelijkheden te nemen in zijn eigen leerproces.

Softskills meetbaar maken? Ontdek hoe jouw leerlingen de regie op hun leerproces nemen in de Portfolio App.

"Aandacht hebben en geven aan de soft skills van leerlingen is soms best een uitdaging", vertelt.... van het ... College.

Ontdek de praktijkcase van ...

Inzicht in de eigen ontwikkeling

De digitale portfolio-omgeving is flexibel en kan binnen de statistiek module groei per vaardigheid inzichtelijk maken. Hierdoor krijg je in beeld hoe ver de leerling in zijn leerproces of opdracht is, afgestemd op de leermogelijkheden. Je brengt naar voren wat de ontwikkeling is per specifieke vaardigheid en draagt direct bij aan de autonomie en motivatie van leerlingen. En je kunt op deze manier een betere inschatting maken van wat de leerling wil en kan bereiken op basis van zijn persoonlijke vaardigheden.

Bronnen