Met een portfolio waarbij iedere leerling een persoonlijke digitale omgeving tot zijn beschikking krijgt, faciliteer je in een belangrijke voorwaarde om met zelfregulerend leren aan de slag te gaan. Want zelfregulerend leren wil je stimuleren. Je wilt de leerling eigenaar maken van hun eigen leerproces en leerlingen uitdagen om plannen te maken. Maar ook aandacht geven aan persoonlijke ontwikkeling en groei zodat zij de gestelde leerdoelen behalen. Zelfregulerend leren in het Voortgezet onderwijs draagt bij aan de motivatie en bevordert het gevoel van eigenaarschap bij leerlingen. In het gebruikersvriendelijke platform kunnen leerlingen zelf doelen stellen aan de hand van bijvoorbeeld Rubrics en bijbehorende succescriteria. De app ondersteund daarin met bijvoorbeeld foto’s en video’s die zelfregulatie inzetten en stimuleren. Alles wordt veilig, digitaal (en online) opgeslagen waardoor gegevens altijd toegankelijk zijn en bewaard blijven.

De zelfregulerende leerling

Leren is iets wat je doet, en niet iets wat je ondergaat. Een zo optimaal mogelijk leerklimaat is gebaat bij actieve betrokkenheid van de leerling. Het liefste een hoge mate van betrokkenheid waarin de leerling regie heeft in het eigen leerproces. Want een zelfregulerende leerling ‘monitort, stuurt en reguleert zijn handelen met als doel informatie te verwerven, expertise uit te breiden en zichzelf te verbeteren.’ Pas dan spreken we van zelfregulatie. Bij zelfregulerend leren in het Voortgezet onderwijs gaat het om een samenspel van cognitieve, metacognitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn eigen leerdoelen te bereiken.

Wil je ontdekken hoe jouw collega’s de Portfolio App inzetten?

Wij zijn benieuwd hoe jij zelfregulatie stimuleert bij leerlingen. Lees hier de ervaringen van … met de Portfolio App.

‘Zelfregulerend leren in het Voortgezet Onderwijs stelt je als school en docent voor voldoende uitdagingen, vertelt…’

Eigenaarschap bij zelfregulerende leren

Zelfregulerend leren en eigenaarschap gaan hand in hand. Omdat leerlingen die hun eigen leren kunnen reguleren, het gevoel krijgen dat zij de baas zijn over het leerproces. Daardoor wordt het leren niet iets dat moet, maar iets dat ze zelf willen. Enerzijds verhoog je door het bevorderen van zelfregulatie het gevoel van eigenaarschap bij jouw leerling. Anderzijds wordt ook wel geschetst dat zelfregulatie een voorwaarde is voor het beleven van eigenaarschap in leerprocessen.

Wist je dat effectieve zelfregulatie vraagt om de juiste inzet van leerstrategieën? In deze blog verdiepen we ons in de verschillende leerstrategieën en ontdek je hoe je deze in de Portfolio App kunt toepassen.

Bronnen

  1.  Classroom Applications of Research on Self-Regulated Learning. Educational Psychologist. 36 (2), 89-101. Paris, Scott G.; Paris, Alison H. (June 2001).